Obsługa klientów indywidualnych

Pomoc prawna i zastępstwo procesowe

Adwokat Karol Urban oferuje profesjonalną pomoc prawną Klientom indywidualnym – niezależnie od posiadanego problemu. Podczas spotkania adwokat udziela porad prawnych, sporządza niezbędne pisma i dokumenty oraz uzgadnia kwestie zastępstwa procesowego.

Zdobyte doświadczenie i wiedza prawnicza pozwalają mi zaoferować kompleksową pomoc prawną
w szczególności w zakresie:

 • prawa karnego, karnoskarbowego i wykroczeń:
  • pomoc prawna, świadczona zarówno na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem, jak i obrona podejrzanego/oskarżonego, na każdym etapie toczącego się postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego przed organami Policji, Prokuratury, CBA aż do prawomocnego zakończenia postępowania,
  • udział w czynnościach procesowych przesłuchania,
  • sporządzanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia, zażaleń, apelacji i kasacji,
  • wniosek o przerwę w karze, odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny;
 • prawa cywilnego:
  • prawo rzeczowe,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • prawo spadkowe,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, postępowania wieczystoksięgowe,
  • odszkodowania i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny, błąd medyczny,
  • sporządzanie umów darowizny, pożyczki, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy,
  • zniesienie współwłasności,
  • ustanowienie i zniesienie służebności;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  • pomoc prawna i reprezentowanie Klienta w sprawach rozwodowych i o separację, w sprawach alimentacyjnych, w sporach o władzę rodzicielską, o kontakty z dziećmi, w sprawach majątkowych, w sporach o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
  • podział majątku,
  • udział w mediacji;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • reprezentowanie strony stosunku pracy przed sądem i w sporach pozasądowych,
  • odszkodowania za mobbing, sprostowanie świadectwa pracy,
  • obsługa prawna w sprawach, dotyczących m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy i tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, zapłaty zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń, sporów z ZUS;
 • prawa administracyjnego:
  • reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi,
  • sporządzanie wniosków, skarg, odwołań i innych pism procesowych;
 • windykacji i odszkodowań:
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej i innych pism,
  • spory z ubezpieczycielami,
  • pomoc prawna w przypadku egzekucji komorniczej,
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne, za błędy lekarskie, wypadki przy pracy).

Masz inny problem prawny? Chcesz umówić się na spotkanie? Zapraszam do kontaktu. Wspólnie znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązanie.