Służebność przysyłu

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Takie rozwiązanie umożliwia przedsiębiorcy korzystającemu z urządzeń przesyłowych trwałego tytułu do ich posadowienia na cudzych gruntach, co jest warunkiem wykonywania przez niego zadań i uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez dostarczanie odbiorcom wody i energii, albo świadczenie dla nich usług. Niewątpliwie powoduje to ograniczenie prawa właściciela nieruchomości obciążonej i powinno dotyczyć tylko takiego zakresu korzystania z jego nieruchomości, jaki okaże się niezbędny dla osiągnięcia celów, które przedsiębiorca zamierza realizować przy wykorzystaniu tych urządzeń. Co więcej właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu ma zatem służyć przede wszystkim przedsiębiorstwom przesyłowym, z tego punktu widzenia instytucja ta zabezpiecza interesy gospodarcze dostawców różnego rodzaju mediów. Z drugiej jednak strony pamiętać należy o konieczności zapewnienia społeczeństwu dostawy wody, gazu, energii elektrycznej itp., co niewątpliwie stanowi obiektywne uzasadnienie dla ograniczenia prawa własności.

Służebność przesyłu jest przykładem tzw. ograniczonego prawa rzeczowego, a więc prawa przysługującego względem rzeczy cudzej – inaczej zatem niż w przypadku prawa własności, gdzie uprawnienia dotyczą rzeczy własnej. Z ograniczonych praw rzeczowych nie wynikają tak szerokie uprawnienia jak w przypadku prawa własności. Zasadniczo ograniczone prawa rzeczowe polegają na wykonywaniu niektórych uprawnień na rzeczy cudzej, przysługujących w normalnych okolicznościach właścicielowi.


Formularz kontaktowy

 


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980