Czym jest wada rzeczy sprzedanej?

 

Zakupowa codzienność

Praktycznie codziennie zawierane są różnego rodzaju umowy kupna – niezależnie czy w sklepach stacjonarnych, czy za pośrednictwem Internetu. Jeżeli czynności te dokonywane są przez osoby fizyczne dla celów bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, to zgodnie z prawem taka osoba traktowana jest jako konsument. Kupując jakiekolwiek rzeczy, od butów i kosmetyków po samochód, chroni nas tzw. rękojmia. Jest to odpowiedzialność sprzedawcy, w sytuacji gdy zakupiona przez nas rzecz posiada wadę fizyczną lub prawną.

 

Wada fizyczna

Kodeks cywilny dokładnie opisuje, czym jest wada fizyczna rzeczy. Dotyczy to sytuacji, w których zakupiona rzecz jest niezgodna z umową, na przykład jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, np. parasol przecieka;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, np. bateria w komputerze nie wytrzymuje tak długo, jak informował sprzedawca;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, np. naczynia miały nadawać się do stosowania w kuchence mikrofalowej, ale uległy zniszczeniu po pierwszym użyciu;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym, czyli jest niekompletna, np. samochód bez opon;
  5. została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 

Pamiętać jednak należy, iż podstawą odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nie mogą być wady, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy. Jeżeli zatem zostaliśmy poinformowani, że towar został przeceniony z powodu konkretnych uszkodzeń, nie możemy reklamować tej akurat wady.

 

Wada prawna

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność również wtedy, gdy zakupiona przez nas rzecz jest własnością innej osoby, np. pochodzi z kradzieży albo jest obciążona prawem innej osoby.

 


Formularz kontaktowy

 


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980