Oferta

Nasza kancelaria adwokacka oferuje szeroki zakres usług prawnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo handlowe i wiele innych.

Postępowania związane z przyznawaniem alimentów oraz regulowaniem zakresu kontaktów z dzieckiem obu małżonków są bardzo trudne i emocjonalne. W związku z tym wsparcie prawnika w takiej sytuacji jest nieocenione. Nasza kancelaria adwokacka z Rudy Śląskiej nie tylko doradzi jakie kroki należy podjąć, ale pomoże zgromadzić i sporządzić niezbędną dokumentację oraz ustalić okoliczności faktyczne.

Alimenty – kiedy potrzebna jest pomoc prawnika?

Co do zasady sprawy sądowe o ustalenie alimentów nie wymagają obecności prawnika żadnej ze stron. Warto jednak skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej Karol Urban w przypadku gdy:

 • uprawniony do alimentów chce uzyskać adekwatną kwotę świadczenia alimentacyjnego;
 • zobowiązany do alimentów ich nie płaci;
 • alimenty dotyczą małżonków po rozwodzie lub w trakcje separacji;
 • postępowanie alimentacyjne jest z różnych powodów bardziej skomplikowane.

Doświadczenie prawników z naszej kancelarii w Rudzie Śląskiej pomoże na wszystkich etapach sprawy, aż do wydania ostatecznego orzeczenia przez sąd. Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać naszych Klientów nie tylko w przygotowywaniu pism, akt i innych dokumentów. Czynnie uczestniczymy w sprawie oraz reprezentujemy naszego Klienta przed sądem.

Sprawy o alimenty mogą dotyczyć:

 • alimentów na dziecko;
 • alimentów między małżonkami;
 • alimentów po rozwodzie;
 • roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego.

Pomoc w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem może wystąpić każdy z rodziców w momencie kiedy żyją w rozłączeniu, a dziecko na stałe zamieszkuje tylko u jednego z nich. Wniosek taki wymaga wyjątkowej precyzji w związku z zakresem kontaktów – również w przypadku takich dni jak np. Dzień Ojca, urodziny dziecka, święta czy wakacje.

Należy wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość postępowań o ustalenie kontaktów z dzieckiem kończy się zawarciem między stronami ugodą. Często wynika to z czynnego udziału mediatora.

Kancelaria Adwokacka Karol Urban Ruda Śląska i okolice

Nasza Kancelaria Adwokacka Karol Urban z Rudy Śląskiej świadczy kompleksową pomoc we wszystkich postępowaniach z zakresu spraw alimentacyjnych, czy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wspólnie ustalamy niezbędne do podjęcia kroki, które będą korzystne w świetle okoliczności faktycznych i pozwolą na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie sprawy dla naszego Klienta, mając na uwadze dobro dziecka.

Naturalnym celem ubezpieczyciela jest maksymalizacja zysków i minimalizacja strat, a co za tym idzie towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie odmawiają uznania roszczeń. Ubezpieczalnie korzystają z braku świadomości osób, które zgłaszają swoje roszczenia i poprzez skomplikowane procedury starają się zniechęcić poszkodowanych do sądowego dochodzenia należnego odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych

Kancelaria Adwokacka Karol Urban z Rudy Śląskiej dochodzi wypłat odszkodowania oraz zadośćuczynienia od towarzystw ubezpieczeniowych. Naszym zadaniem jest profesjonalne uzyskanie adekwatnej do poniesionej szkody i doznanych cierpień rekompensaty. Często ubezpieczalnie uchylają się od swojego obowiązku celowo obniżając nawet o 70% kwotę należnego odszkodowania i dopiero po ingerencji pełnomocnika zajmującego się dochodzeniem odszkodowań – poprawnie oceniają sprawę.

Kompleksowa pomoc prawna dot. prawa ubezpieczeniowego

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc Klientom. Bogate doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego pozwala nam na dochodzenie odszkodowań i profesjonalne zastępstwo w sprawach ubezpieczeniowych. W ramach świadczonych przez nas usług, mogą Państwo liczyć na:

 • Ocenę konkretnego wypadku ubezpieczeniowego.
 • Zgłoszenie roszczenia do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody.
 • Sporządzenie niezbędnych pism, odwołań i skarg na całym etapie postępowania.
 • Ocenę wycen oraz kosztorysów za zadośćuczynienie i oszacowanie faktycznie poniesionej szkody.
 • Prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód w imieniu Klienta.
 • Egzekucja należności od podmiotu uchylającego się od swojego obowiązku.
 • Reprezentowanie Klienta przed sądem.
 • Analiza zakończonych postępowań i ocena możliwości skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez Ubezpieczyciela.

Przedsiębiorstwa często spotykają się z zatorem płatniczym, czyli sytuacją, w której nieuregulowane należności klientów kumulują się do tego stopnia, że realnie zagrażają funkcjonowaniu firmy. Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest odzyskanie tych należności.

Egzekwowanie nieuregulowanych należności

Egzekwowanie należnych tytułem zapłaty kwot to konieczność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Jeśli posiadają Państwo problem z kontrahentem, który zwleka z realizacją swoich zobowiązań finansowych lub uchyla się od ich spełnienia – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Karol Urban w Rudzie Śląskiej. Reprezentujemy firmy na wszystkich etapach windykacji – od wystąpienia z wezwaniem do zapłaty, na etapie postępowania przed właściwym sądem, aż do postępowania egzekucyjnego.

Nasze działania zawsze rozpoczynamy od próby polubownego odzyskania należności, a w razie dalszego uchylania się klienta od realizacji swoich zobowiązań – występujemy na drogę sądową.

Ściąganie należności od klienta – jak możemy pomóc?

Pomoc Kancelarii Adwokackiej Karol Urban w zakresie windykacji należności polega na formułowaniu pozwów o zapłatę, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd). Po opatrzeniu dokumentu klauzulą wykonalności, kierujemy dalej sprawę do egzekucji komorniczej, składamy niezbędne wnioski i stale współpracujemy z komornikiem. Wszystkie etapy są konsultowane z naszym Klientem, a w sprawę angażujemy się kompleksowo.

Etapy dochodzenia niezapłaconych należności:

 • Ocena zgłoszonego przez klienta roszczenia pod względem szans na uzyskanie zamierzonego celu.
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Próba polubownego rozwiązania sprawy.
 • Wystąpienie na drogę sądową i uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty.
 • Dochodzenie wierzytelności poprzez egzekucję komorniczą.

Kancelaria Adwokacka Karol Urban Ruda Śląska i okolice

Nasza kancelaria zajmuje się windykacją należności, w związku z tym jeśli poszukują Państwo swojej reprezentacji – zapraszamy do kontaktu. Omawiamy z naszymi Klientami wszystkie etapy oraz cały tok postępowania. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i reprezentację na wszystkich etapach, których celem jest dochodzenie wierzytelności.